Startpakke 2: Autisme og utviklingshemming. Prinsipper for tilrettelegging.

Startpakken

Basiskurs over to halve dager som tar for seg sentrale kjennetegn ved autisme. Kurset er praktisk rettet med mange eksempler fra skolehverdagen. Det vil bli gitt tips om anvendelige metoder og hjelpemidler. Det kreves ingen forkunnskaper om autisme

Kurset har hovedfokus på skolesituasjonen, men kan også være aktuelt for pårørende (når startpakke 1 er uaktuell pga funksjonsnivå).

 Del 1:

  • Om autismespekterdiagnoser med vekt på forståelsesvansker
  • Tilrettelegging og motivasjon
  • Alternativ og supplerende kommunikasjon

Del 2:

  • Sosial kompetanse
  • Utfordrende atferd
  • Personalatferd

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og ufaglærte (eventuelt foresatte til barn med autisme og utviklingshemming)