Startpakke 1: Høytfungerende autisme/Asperger syndrom i skolen.

Startpakken

Basiskurs over to halve dager som tar for seg sentrale kjennetegn ved Asperger syndrom/høytfungerende autisme. Kurset er praktisk rettet og gir mange eksempler fra skolehverdagen.

Del 1:

  • Hva er Asperger syndrom/høytfungerende autisme? (Autismespekteret)
  • Tilrettelegging 

Del 2:

  • Sosial kompetanse
  • Stress og utfordrende atferd
  • Voksenatferd

Målgruppe: Pedagoger, fagfolk og ufaglærte.