Kurs våren 2018

Kurs på Nordvoll

Heldagskurs:

  • Startpakken 2, 06.februar, kl 09.00-15.30 (avviklet)
  • Startpakken 3, 13.februar, kl 09.00-15.30 (avviklet).

Halvdagskurs:

  • Temakurs: Autismer og pubertet, 08.mars kl 12.00-15.00, info og påmelding (avviklet)
  • Temakurs: Stress, - fra tiltak til mestringsstrategier, 26.april kl 12.00-15.00. Info og påmelding klikk HER.

Nærmere info om de enkelte kusene finne du også i kurskatalogen.

Alle påmeldte får plass (påmelding stenger når kurset er fullt/fristen er utløpt). Ingen øvrig bekreftelse. Praktisk informasjon om påmeldinger.

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist blir fakturert.

Kurs på Nordvoll holdes ordinært som forelesninger, men kan gjennomføres som workshops på bestillling.

Målgruppe for kursene:

  • Startpakken 1 er forbeholdt foresatte og pårørende. Det erstatter det tidligere foreldrekurset.
  • Startpakken 2  er primært for pedagoger og fagfolk, men kurset kan også være aktuelt for pårørende når startpakke 1 er uaktuell pga funksjonsnivå. Det vil dog ha hovedfokus på skolesituasjonen.
  • Startpakke 3 er for pedagoger og fagfolk. 
  • Temakursene er primært for pedagoger og fagfolk og forutsetter grunnleggende autismekompetanse.

 

Priser: Alle våre ordinære kurs er gratis for ansatte i Osloskolen.

Øvrige deltakere:

Fagfolk: kr 1000,- for startpakken/heldagskurs. Kr. 500 for temakurs/halvdagskurs.

Pårørende/foresatte til barn med ASD: kr 500 for startpakken/heldagskurs. Kr 300 for temakurs/halvdagskurs. Prisene gjelder både innen- og utenbys pårørende/foresatte.

ALLE VÅRE KURS HOLDES PÅ NORDVOLL SKOLE, DR.DEDICHENSVEI 18, TROSTERUD.

Kursene vi holder på Nordvoll er primært rettet mot skole (med unntak av Startpakken 1).

Vi kan også holde kursene våre for eksterne oppdragsgivere. De vil da kunne tilpasses oppdragsgivers behov. Priser og vilkår for bestillingskurs.

 Spørsmål kan rettes til Inger Lamache