Nordvollseminaret 2017

Barn

 Påmelding fortløpende og innen 10.03.17. Pris: kr 1000,- inkl. lunsj.

 

Mobbing ved ASF v/ Rikke og Jan Have Odsgaard.

Innhold: At mobning af den anderledes forekommer i højere grad end ellers er almen viden. Dermed også at personer med ASF i højere grad end andre er i risiko for at blive udsat for mobning. Dette såvel børn, unge som voksne, idet mobning kan forekomme i alle mellemmenneskelige sammenhænge. Denne workshop vil introducere tre væsentlige elementer, der giver metoder til at kunne hjælpe den enkelte med ASF i forholdet til mobning, dette perioden før, under og efter mobning. Hvordan sikrer man at personen med ASF opdager, om der foregår mobning? Hvordan kan man hjælpe med at finde gode veje til håndtering, når mobning opdages? Hvad kan man gøre, når personen med ASF har været udsat for mobning? Disse tre emner vil blive drøftet i undervisningen, hvor der vil være fokus på den pædagogiske håndtering og på konkrete metoder til anvendelse i efterfølgende hverdagspraksis.

Undervisning er fokuseret på praksishåndtering og praksisviden, der anvendes generaliserede modeller med henblik på formidling, men der anvendes og formidles via praksiseksempler.

Der vil løbende være mulighed for at stille spørgsmål til såvel forståelse, som i forholdet til omsætning til praksis, eller af anden uddybende art. Undervisningen foregår på dansk, men understøttes af på forhånd sendte slides, samt af løbende visualisering gennem tegninger og lignende.