Priser og påmelding

Startpakken og temakursene er gratis for ansatte i Osloskolen.

Foresatte til elever med ASD betaler 500kr for heldagskurs og 300kr for halvdagskurs

Pris for øvrige deltakere:

Startpakken 2 og 3/heldagskurs: kr 1000,- (09.00-15.30)

Temakurs/halvdagskurs: kr 500,- (12.00-15.00)

 

Påmeldingslenker legges ut i januar og august. Alle påmeldte får plass (påmelding stenger når kurset er fullt/fristen er utløpt). Ingen øvrig bekreftelse. Det vil si at dersom du har kommet inn i påmeldingsskjemaet og oppgitt navn, arbeidsgiver osv og fullført ved å klikke på  "ferdig", trenger du ikke kontakte oss for å få bekreftelse på at du er kommet med. Det sendes ut fellesmail med info etter at påmelding er stengt. Påmelding skjer ved å klikke på blå skrift der det står 'påmelding klikk HER'.