Priser

Kurspakker - grunnleggende autismekompetanse (2 halvdagskurs):

  • gratis for ansatte i i offentlig grunnskole (forutsetter at deltaker oppgir skolemailadresse)
  • 1000kr for øvrige deltakere 

Temakurs

  • gratis for ansatte i offentlig grunnskole i Oslo
  • 300 kr for foresatte til barn med ASD
  • 500kr for øvrige deltakere

Påmeldingslenker legges ut i januar og august.

Henvendelser vedrørende faktura:

Alle som ikke er ansatt i offentlig grunnskole i Oslo må betale for kursdeltakelse på Nordvoll. Har du spørsmål vedrørende faktura, kan du henvende deg til Sigrun Skaug pr mail, - eller telefon: 480 92 956