Nordvolls dokumentsamling

Nordvolls dokumentsamling

Dokumentsamlingen består av 7 hefter. I disse heftene er det samlet prosedyrer, veiledere, sjekklister og verktøy utarbeidet og utprøvd av personalet ved skolen. Dokumentsamlingen innholder også flere artikler skrevet av spesialpedagoger i skolens kompetanseteam. Dokumentene representerer skolens felles verktøy og retningslinjer som sammen med skolens visjon og verdier skal ligge til grunn for alt arbeid ved skolen.

Her finner du våre sjekklister for:

  • Tilrettelegging (hefte #2)
  • Analyse av utfordrende atferd (hefte #3)
  • Personalatferd (hefte #2 og 3)
  • Valg av mål og evaluering av kommunikasjonsopplæringen (hefte #7)

I hefte #3 finner du dessuten "funksjonsblomsten", et visuelt hjelpemiddel for å avdekke om utfordrende/uhensiktsmessig atferd kan ha flere funksjoner.

Vi har som målsetning å nå ut med autismerelatert kompetanse til flest mulig. Fagheftene revideres med jevne mellomrom.

Nærmere beskrivelse av hefter finnes til høyre på denne siden.

Hefter og Elthospill kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug

Nordvolls dokumentsamling

Hefte 1: Autisme og pubertet

Hefte 2: Tilrettelegging

Hefte 3: Utfordrende atferd Forstå - forebygge - erstatte

Hefte 4: Sosiale historier og visuelle forklaringer

Hefte 5: Uformell kartlegging. Hvordan tilrettelegge og forberede kartleggingssamtaler med elever med ASD*

Hefte 6: Sosial kompetanse

Hefte 7: Kommunikasjon

 * in print