Kommunikasjon

Hefte 7 Kommunikasjon

Heftet består av følgende artikler og verktøy:

  • Grunnlaget for kommunikasjonsutvikling hos vanlige barn og barn med ASF, skrevet av Mia Endresen
  • Hvordan fremme funksjonelle språk – og kommunikasjonsferdigheter hos barn med autisme, skrevet av Berit Eide
  • Kommunikasjonskompetanse, skrevet av Torill Fjæran-GranumIdèbank og
  • sjekkliste for kommunikasjon, skrevet av Torill Fjæran-Granum og Ellen Gjesti

Pris: 300kr (106 sider)

Heftet kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug