Sosial kompetanse

Hefte 6 Sosial kompetanse

Heftet beskriver hvordan vi jobber med å tilrettelegge miljøet rundt hver enkelt elev slik at de har mulighet til å tilegne seg sosial kompetanse på egne premisser og ut i fra egne forutsetninger. I heftet beskrives sosial kompetanse innenfor kategoriene: samvær, felles opplevelser og sosialt samspill. Heftet innholder mange praktiske eksempler på aktiviteter innenfor disse kategoriene. (24 sider.)

Heftet er skrevet av Ellen Gjesti. Pris: 150kr

Heftet kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug