Tilrettelegging

Hefte 2 Tilrettelegging

Heftet består av fire deler; en artikkel om tilrettelegging, en sjekkliste og et kartleggingsskjema, en idébank, samt overordnede miljøregler for Nordvoll skole og sjekkliste for personalatferd. Hensikten med heftet er å inspirere dem som forholder seg til personer med ASF. ( 54 sider)

Heftet er skrevet av Torill Fjæran-Granum, Ellen Gjesti og Inger Lamache.

Pris: 200kr

Heftet kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug