Utfordrende atferd. Forstå - Forebygge - Erstatte.

Hefte 3 Utfordrende atferd. Forstå forebygge erstatte

Heftet består av tre kapitler som omhandler temaene autismespekterforstyrrelser med vekt på forståelsesvansker, prinsipper for å forstå, forebygge og erstatte utfordrende atferd, samt håndtering av akutte situasjoner med alvorlig utfordrende atferd. I tillegg presenteres modellen ”Funksjonsblomsten” som visualiserer hvordan atferd kan ha flere funksjoner. Til slutt presenteres Nordvoll skoles sjekkliste for utfordrende atferd og sjekkliste for personalatferd. (94 sider)

Heftet er skrevet av Inger Lamache, Anne Marie Endresen, Ellen Gjesti og Kristin Hurlen-Skau.

Pris: 200kr

Heftet kan bestilles ved å sende en mail til Sigrun Skaug