Veiledning til barnehager

Lekende barnSTI gir tidligintervensjon basert på anvendt atferdsanalyse (ABA) til barnehager i Oslo kommune. Veiledningen og opplæringen er knyttet til enkeltvedtak for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og andre alvorlige kommunikasjons- og utviklingsforstyrrelser. Studier viser at metoder som bygger på ABA kan dokumentere god effekt hos barn med ASF. Psykologspesialist Sigmund Eldevik er tilknyttet STI i 20% stilling.

SOM EN FØLGE AV OMORGANISERINGER I UTDANNINGSETATEN ER UTADRETTEDE TJENESTER (STI OG KOMPETANSETEAMET) FLYTTET FRA NORDVOLL  TIL PPT FAGTEAM AUTISME FRA 17.08.2020.

Slik søker du veiledning fra STI

Det vil legges ut lenke til PPTsin nettside.

Kontakt oss:

Silje Nikolaisen - koordinator og fagkonsulent, 414 74 944

Astri Valmo - fagkonsulent, 911 31 094

Christine Lie - fagkonsulent, 901 63 891

Hanne Skau - fagkonsulent, 901 63 503

Sigmund Eldevik - psykologspesialist, 91822707

Kjennetegn ved opplæringen

  • Basert på atferdsanalytiske prinsipper
  • Tidlig og intensiv
  • Individuelt tilpasset
  • Systematisk etablering av små målbare enheter
  • Fokus på variasjon i opplæringsform
  • Fokus på generalisering
  • Spesielt tilrettelagte opplæringsarenaer
  • Involvering av nærpersoner
  • Hyppig evaluering
  • Dokumentasjon