Slik søker du veiledning

Behovsmeldinger sendes heretter til:

Oslo Kommune, Utdanningsetaten, PPT - Fagteam autisme, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo

Benytt følgende skjemaer for henholdsvis barnehager og skoler (se bort fra gammel tekst om å sende til  Nordvoll).

Spørsmål om veiledning og kurs kan rettes til PPT v/seksjonsleder for kompetanseenhetene  Berit Weie.