Kompetanseenheten

Kompetanseenheten består av:

Nordvolls spesialområde er autisme (hele autismespekteret). Vi yter bistand til personalet rundt elever med en diagnose i autismespekteret.

Våre tjenester er gratis for skoler og AKS i Oslo. Henvendelser sendes direkte til skolen.

Kompetanseteamet ved Nordvoll tilbyr veiledning vedrørende elever med autisme og autismerelaterte kurs.

Henvendelser vedrørende elever uten ASD rettes til en av de øvrige spesialskolene. Se aktuelle skoles hjemmeside for nærmere info om spesialkompetanse.

Nordvoll har også ansvar for gjennomføring av nettverkssamlinger for alle spesialgruppene for elever med autisme og Asperger syndrom i Osloskolen. Det holdes fire årlige nettverkssamlinger på Nordvoll, ledet av veiledere i Nordvoll skole og autismesenters kompetanseteam.Tema for og form på samlingene bestemmes av deltakerene i fellesskap.

Koordinator for Nordvolls kompetanseteam har møter med koordinatorene for utadrettede tjenester ved Haukåsen, Elverhøy og Ullevålsveien skoler. Alle veilederne samles dessuten årlig til felles fagdager og felles informasjon til Osloskolene og pedagogiske fagsentre i bydelene.

Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker:

  • Nordvoll: Autismespekteret  (autisme, Asperger syndrom, a-typisk autisme, uspesifisert gjennomgripende utviklingsforstyrrelse)
  • Elverhøy: Språk – og sammensatte lærevansker
  • Haukåsen: Multifunksjonshemming
  • Ullevålsveien: Generelle lærevansker
Drawing of a city