Veiledning til skoler

Veiledning til skoler

Våre tjenester er gratis for skolene i Oslo. Behovsmeldingsskjema  sendes direkte til Nordvoll skole.Se også dokumentlisten til høyre for mer informasjon om veiledningstilbud og våre faghefter.Vi tidsbegrenser i utgangspunktet veiledningen til inneværende skoleår. I spesielle tilfeller, for eksempel om målene i samarbeidsavtalen ikke er nådd eller nye akutte behov oppstår, kan vi forlenge.

Behovsmelding skal inneholde:

  1. Tydelig beskrivelse av hva det ønskes hjelp til. Vær spesifikk og konkret.
  2. Elevens navn, fødselsdato, klassetrinn og diagnose
  3. Skolens postadresse
  4. Signaturer fra foresatte og rektor
  5. Navn, tittel og telefon til kontaktperson.
  6. Utredningsrapport og sakkyndig vurdering der denne foreligger

Utadrettet tjeneste har to ulike veiledningstilbud til skolene. Les mer om tilbudene ved å klikke her:

Kompetanseteamet (1.-13.trinn)

STI skole (1.-4.trinn)

Generelle spørsmål vedrørende veiledning rettes til koordinator Inger Lamache.

Vi kan ved kapasitet selge tjenester til andre instanser i og utenfor Oslo. Priser og vilkår