Veiledning til skoler

Veiledning til skoler

 • Nordvolls Kompetanseteam består av erfarne spesialpedagoger med spisskompetanse innen autisme og Asperger syndrom.
 • Kompetanseteamet tilbyr veiledning (og kurs/forelesninger) til personale i grunnskolen og videregående skole i Oslo, der en eller flere elever har diagnose innen autismespekteret.
 • Målet med veiledning er å etablere/heve kompetansen på autismespekterdiagnoser (ASD) og pedagogiske konsekvenser og å gi informasjon om og opplæring i egnede metoder og materiell.
 • Vi tar alltid utgangspunkt i egenskaper ved elevene, elevenes perspektiv, deres behov, forutsetninger, intersser og utfordringer.

Våre tjenester er gratis for skolene i Oslo. Se Nordvolls veiledningsmodell og last ned behovsmeldingsskjema (sendes direkte til Nordvoll skole). Se også dokumentlisten til høyre på denne siden. Generelle spørsmål vedrørende veiledning rettes til koordinator Inger Lamache.

Vi kan ved kapasitet selge tjenester til andre instanser i og utenfor Oslo. Priser og vilkår

Direkte kontakt med våre veiledere/kursholdere:

Inger Lamache Inger Lamache er koordinator for kompetanseteamet, veileder og kursholder.

Ellen Gjesti Ellen Gjesti er veileder og kursholder

Kristin Hurlen-Skau Kristin Hurlen-Skau er veileder og kursholder

Anne Silje Voll Anne Silje Voll er veileder og kursholder

Linda Riise Linda Riise er veileder spesielt øremerket oppfølging av skolestartere med ASD.

Kompetanseteamets spesialkompetanse omfatter:

 • Metoder og tiltak tilpasset elever med ASD
 • Sosial fungering/sosial forståelse (sosiale historier og visuelle forklaringer)
 • Selvforståelse og diagnoseinnsikt (psykoedukasjon)
 • Informasjon om diagnosen til klassen/medelever, foresatte, skolepersonell
 • Visuelt støttede elevsamtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
 • Valg og eventuelt utarbeidelse av individuelt tilpassede hjelpemidler
 • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)
 • Bistand ved akutte hendelser og kriser
Drawing of a city