Veiledning til skoler

Veiledning til skoler

Våre tjenester er gratis for skolene i Oslo. Behovsmeldingsskjema  sendes direkte til Nordvoll skole. Se også dokumentlisten til høyre for mer informasjon om veiledningstilbud og våre faghefter.

Vi tidsbegrenser i utgangspunktet veiledningen til inneværende skoleår. I spesielle tilfeller, for eksempel om målene i samarbeidsavtalen ikke er nådd eller nye akutte behov oppstår, kan vi forlenge.

Utadrettet tjeneste har to ulike veiledningstilbud til skolene. Les mer om tilbudene ved å klikke her:

Kompetanseteamet (1.-13.trinn)

STI skole (1.-4.trinn)

Generelle spørsmål vedrørende veiledning rettes til koordinator Inger Lamache.

Vi kan ved kapasitet selge tjenester til andre instanser i og utenfor Oslo. Priser og vilkår