Veiledning til skoler

Gutt i klasserom

Vi er tilgjengelig også mens skolene holder stengt!

Som et "Koronatiltak" åpner vi for at også skoler/lærere som ikke er inne i et pågående veiledningsforhold kan ta kontakt for spørsmål og råd.

Alle veilederne har hjemmekontor som følge av smittevernstiltakene, men kan treffes på mail, mobil eller på chat og videokonferanse i Teams.

 Inger Lamache

Inger Lamache - Veileder og foreleser, 990 38 982

Kristin Hurlen-Skau

Kristin Hurlen-Skau - Veileder og foreleser, 932 58 668

Linda Riise

Linda Riise - Veileder og foreleser, 922 90 024

Komp. team Charlotte

Charlotte Egeland - Veileder og foreleser  997 39 662

An Maria Van Steenvoort

An Maria Van Steenvoort - Veileder og foreleser 976 41 384

Line Gulstuen Meyer - Veileder og foreleser øremerket 1.klassinger med ASD 952 86 933

ma

Martin Olsson - 50% internveileder/50% veileder og kursholder øremerket spesialgrupper for elever med ASD, 901 51 619

GENERELLE TIPS FOR HJEMMEUNDERVISNING:

 • Viktig med konkret og tydelig plan for hjemmeskoledagene.
 • Husk detaljerte arbeidsplaner for hver økt.
 • Legg inn fysisk aktivitet.
 • Legg inn jevnlige og individtilpassede, avkoplende pauseaktiviteter 
 • Oppgaver må være utvetydelige. Innled med beskrivelse av hvordan de går fram for å løse oppgaven. Sjekk oppgavetekst for overført betydning og ikke-bokstavelige formuleringer! Husk den enkelte elevs begrepsforståelse. 
 • Beskriv/list opp aktuelle hjelpemidler.   
 • De fleste elever med ASD vil ha nytte av daglige videosamtaler med gjennomgang av planer, rom for spørsmål/presisering og generell støtte/oppbacking (1-3x  pr. dag). Sjekk om planer og oppgaver er tydelige nok og tilstrekkelig avgrenset.
 • Ikke legg opp til mer enn du tenker eleven og foresatte er komfortable med.
 • Trygg foresatte på at skolen fortsatt har ansvaret for elevens læring!

Info om virus/Koronavirus: Salaby/lær om virus

Sosial historie om hjemmeskole i Koronatiden. OBS: side 2 er tilleggsinfo for elever som får innvilget skoletilbud i karantenetiden.

Hvorfor det hjelper å vaske hender - animasjon på engelsk for de engstelige og/eller kunnskapsorienterte!

Flere tips & råd i Koronatider

Hva vi kan tilby:

 • Kompetanseteamet tilbyr veiledning (og kurs/forelesninger) til personale i grunnskolen i Oslo, der en eller flere elever har diagnose innen autismespekteret.
 • Målet med veiledning er å etablere/heve kompetansen på autismespekterdiagnoser (ASD) og pedagogiske konsekvenser og å gi informasjon om og opplæring i egnede metoder og materiell. 
 • Vi tar alltid utgangspunkt i egenskaper ved elevene, elevenes perspektiv, deres behov, forutsetninger, interesser og utfordringer.
 • Våre ordinære kurs er gratis for ansatte i offentlige grunnskoler i Oslo og vi forutsetter at skoler som søker/mottar veiledning benytter seg av disse.

Hvordan søke veiledning og hva innebærer det

Vår veiledningsmodell

Våre kurs 

Generelle spørsmål vedrørende veiledning rettes til fungerende ass.rektor Heidi Lain Knudsen.

Vi har spisskompetanse på:

 • Metoder og tiltak tilpasset elever med ASD
 • Sosial fungering/sosial forståelse (sosiale historier og visuelle forklaringer)
 • Visuelt støttede elevsamtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
 • Valg og eventuelt utarbeidelse av individuelt tilpassede hjelpemidler
 • Informasjon om hva det innebærer å ha ASD og om konsekvenser for tilrettelegging og pedagogiske tiltak
 • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)
 • Bistand ved akutte hendelser og kriser

Autismevennlig tilnærming

Kartlegging:

 • tegneseriesamtaler
 • KAT-kassen
 • +/- skjema
 • IVAS
 • elevenes egenrapport
 • sjekklister (for kommunikasjon, tilrettelegging, utfordrende atferd og personalatferd)
 • funksjonsblomsten (kartlegging av atferds ulike funksjoner)
 • Visuell støtte til kartleggingssamtaler med elever med ASD samlet se hefte nr 5

 

Visuelt støttet tilnærming til økt sosial forståelse, selvforståelse, diagnoseformidling og informasjon om pubertet og seksualitet:

 • Tilpassede arbeidsark for informasjon om og håndtering av pubertet og seksualitet med utgangspunkt i Nordvolls hefte nr 1 (Gjesti, 2012) 
 • Sosiale historier og visuelle forklaringer (eks. hefte nr 4, Gjesti og Fjæran-Granum, 2009)
 • Kombinasjoner og tilpasninger av egenproduserte og andres arbeidsark/materiell for selvforståelse og diagnoseformidling/innsikt (f.eks"Jeg er noe helt spesielt" (Vermeulen, 2008), "Hvem er jeg?" (Andersson og Olsson), "Hva betyr det for meg?" (Faherty, 2007)