Veiledning til skoler

Gutt i klasserom
 • Kompetanseteamet tilbyr veiledning (og kurs/forelesninger) til personale i grunnskolen i Oslo, der en eller flere elever har diagnose innen autismespekteret.
 • Målet med veiledning er å etablere/heve kompetansen på autismespekterdiagnoser (ASD) og pedagogiske konsekvenser og å gi informasjon om og opplæring i egnede metoder og materiell. 
 • Vi tar alltid utgangspunkt i egenskaper ved elevene, elevenes perspektiv, deres behov, forutsetninger, interesser og utfordringer.
 • Våre ordinære kurs er gratis for ansatte i offentlige grunnskoler i Oslo og vi forutsetter at skoler som søker/mottar veiledning benytter seg av disse.

Hvordan søke veiledning og hva innebærer det

Vår veiledningsmodell

Våre kurs 

Generelle spørsmål vedrørende veiledning rettes til fungerende ass.rektor Heidi Lain Knudsen.

Vi kan ved kapasitet selge tjenester til andre instanser i og utenfor Oslo. Priser og vilkår

Inger Lamache 

Inger Lamache er veileder og kursholder.

Kristin Hurlen-Skau 

Kristin Hurlen-Skau er veileder og kursholder

Linda Riise 

Linda Riise er veileder og kursholder

Charlotte Egeland

Charlotte Egeland er veileder

An

An Maria Van Steenvoort er veileder

Line Meyer

Line G. Meyer er veileder og kursholder øremerket 1.klassinger med ASD

Martin Olsson

Martin Olsson er veileder i 50% stilling spesielt øremerket spesialgrupper for elever med ASD, og har ansvar for nettverkssamlingene for disse. Han har spisskompetanse på utfordrende atferd. Øvrige 50% av stillingen er han internveileder på Nordvoll skole.

Vi har spisskompetanse på:

 • Metoder og tiltak tilpasset elever med ASD
 • Sosial fungering/sosial forståelse (sosiale historier og visuelle forklaringer)
 • Visuelt støttede elevsamtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kassen m.m.)
 • Valg og eventuelt utarbeidelse av individuelt tilpassede hjelpemidler
 • Informasjon om hva det innebærer å ha ASD og om konsekvenser for tilrettelegging og pedagogiske tiltak
 • Utfordrende atferd (analyse/forståelse av funksjon og utarbeidelse av tiltak som gir eleven mer hensiktsmessige strategier)
 • Bistand ved akutte hendelser og kriser

Autismevennlig tilnærming

Kartlegging:

 • tegneseriesamtaler
 • KAT-kassen
 • +/- skjema
 • IVAS
 • elevenes egenrapport
 • sjekklister (for kommunikasjon, tilrettelegging, utfordrende atferd og personalatferd)
 • funksjonsblomsten (kartlegging av atferds ulike funksjoner)
 • egenproduserte tester (intervjuguide, fristelsen - se hefte nr 5)

 

Visuelt støttet tilnærming til økt sosial forståelse, selvforståelse, diagnoseformidling og informasjon om pubertet og seksualitet:

 • Tilpassede arbeidsark for informasjon om og håndtering av pubertet og seksualitet med utgangspunkt i Nordvolls hefte nr 1 (Gjesti, 2012) 
 • Sosiale historier og visuelle forklaringer (eks. hefte nr 4, Gjesti og Fjæran-Granum, 2009)
 • Kombinasjoner og tilpasninger av egenproduserte og andres arbeidsark/materiell for selvforståelse og diagnoseformidling/innsikt (f.eks"Jeg er noe helt spesielt" (Vermeulen, 2008), "Hvem er jeg?" (Andersson og Olsson), "Hva betyr det for meg?" (Faherty, 2007)