Korona

Illustrasjon

Info om Korona som er konkret nok til å være autismevennlig:

Salaby: Lær om virus  (innholder også demovideo om håndvask)

Abilias huskeliste for håndvask: Last ned

Engelsk animasjon om Koronaviruset for de som vil ha begrunnelse for å vaske hender.  

Abilias temaplakater om (Korona-) virus: Last ned

Statped har lagt ut en rekke temaplakater for samtaler med visuell støtte på sin side om Alternativ og supplerende kommunikasjon

Generell tips om tilrettelegging for elever med ASD:

  • Viktig med konkret og tydelig plan for hjemmeskoledagene.
  • Husk detaljerte arbeidsplaner for hver økt.
  • Legg inn fysisk aktivitet.
  • Legg inn jevnlige og individtilpassede, avkoplende pauseaktiviteter 
  • Oppgaver må være utvetydelige. Innled med beskrivelse av hvordan de går fram for å løse oppgaven. Sjekk oppgavetekst for overført betydning og ikke-bokstavelige formuleringer! Husk den enkelte elevs begrepsforståelse.
  • De fleste elever med ASD vil ha nytte av daglige videosamtaler med gjennomgang av planer, rom for spørsmål/presisering og generell støtte/oppbacking (1-3x  pr. dag). Sjekk om planer og oppgaver er tydelige nok og tilstrekkelig avgrenset.
  • Ikke legg opp til mer enn du tenker eleven og foresatte er komfortable med.
  • Trygg foresatte på at skolen fortsatt har ansvaret for elevens læring!

Hjemmeskole:

Sosial historie om hjemmeskole:De aller fleste elever med ASD vil ha nytte av spesifikk informasjon om hva hjemmeskole er. Her er eksempel på en Sosial historie om å ha hjemmeskole  (denne ble lagd for en 1.trinnselev; husk å tilpasse historie til elevens alder, begrepsforståelse, foretrukne vokabular mm.): Om  hjemmeskole

OBS: side 2 er tilleggsinfo for elever som blir innvilget skoletilbud i karantenetiden.

I forbindelse med de nasjonale smittevernstiltakene er det åpen tilgang til en rekke digitale ressurser:  

Husk at all tilrettelegging og informasjon til barn og unge med ASD må tilpasses deres behov og forutsetninger!

Ossplussautisme har lagt ut dette på facecbook: Hva er Koronavirus

Autismeforeningen, Akershus fylkeslag, har lagt ut dette på sine nettsider:  rettigheter, tjenester, tilrettelegging og tilpasset informasjon

Gratis digitale ressurser til bruk i hjemmeundervisning

Statped's idé bank for hjemmeundervisning av elever med særlige behov

 

Info om Korona på ulike språk (primært for foresatte/pårørende):

Brosjyre og video med generell informasjon om koronavirus på ulike språk, samt en kort tekst om å holde deg oppdatert på 24 språk fra Folkehelseinstituttet

Videoer med info på ulike språk fra NrK