Nettverksgrupper

Nettverksgrupper

Nordvoll samler alle spesialgruppene for elever med autisme til jevnlige  nettverksmøter. Samlingene rullerer på de ulike skolene. Målsetningen er kompetanseheving gjennom erfaringsutveksling og faglige framlegg.

  • Info, spørsmål og påmelding gjøres gjennom interne grupper for spesialgruppenes kontaktpersoner på skoleportalen.
  • Den enkelte skole har selv ansvar for å ha en fungerende kontaktperson. Kontaktpersoner for kommende skoleår (2018/19) oppgis til Martin Olsson.

Skoler i nettverket:

Byomfattende spesialgrupper

Asperger syndrom

Autisme