Nettverksgrupper

Elever som jobber med PC

Som en følge av omorganiseringene i Utdanningsetaten vil ansvaret for oppfølging av spesialgruppene i Osloskolen overføres til PPT fra august 2020.

Skoler i nettverket:

Byomfattende spesialgrupper

Asperger syndrom

Autisme