Nettverksgrupper

Nettverkssamling

Nordvoll samler alle spesialgruppene for elever med autisme og Asperger syndrom til fire årlige nettverksmøter. Målsetningen er kompetanseheving gjennom erfaringsutveksling og faglige framlegg.

Mer info om tid og tema finnes (legges ut fortløpende) i kalenderen.

  • Info, spørsmål og påmelding gjøres gjennom intern gruppe for spesialgruppenes kontaktpersoner på skoleportalen (NSA-GR-Spesialgrupper ASD).
  • Den enkelte skole har selv ansvar for å ha en fungerende kontaktperson. Hvis gjeldende kontaktperson skal slutte eller ha permisjon, send en mail med navn og epostadresse på ny kontaktperson til Inger!

 Datoer for nettverkssamlinger våren 2018: 7.februar kl 14.00-15.30 og 18.april kl 14.00-15.30