Nettverksgrupper

Nettverkssamling

Nordvoll samler alle spesialgruppene for elever med autisme og Asperger syndrom til fire årlige nettverksmøter. Målsetningen er kompetanseheving gjennom erfaringsutveksling og faglige framlegg.

Mer info om tid og tema legges ut fortløpende i kalenderen.

  • Info, spørsmål og påmelding gjøres gjennom interne grupper for spesialgruppenes kontaktpersoner på skoleportalen.
  • Den enkelte skole har selv ansvar for å ha en fungerende kontaktperson. Kontaktpersoner for kommende skoleår (2018/19) oppgis til Martin Olsson.