Nettverksgrupper

Elever som jobber med PC

Nordvoll samler alle spesialgruppene for elever med autisme til jevnlige  nettverksmøter. Samlingene rullerer på de ulike skolene. Målsetningen er kompetanseheving gjennom erfaringsutveksling og faglige framlegg.

  • Info, spørsmål og påmelding gjøres gjennom interne grupper for spesialgruppenes kontaktpersoner på skoleportalen.
  • Den enkelte skole har selv ansvar for å ha en fungerende kontaktperson. Kontaktpersoner for kommende skoleår (2019/20) oppgis til Martin Olsson.

Skoler i nettverket:

Byomfattende spesialgrupper

Asperger syndrom

Autisme