Veiledning til barnehager

Lekende barnSTI gir tidligintervensjon basert på anvendt atferdsanalyse (ABA) til barnehager i Oslo kommune. Veiledningen og opplæringen er knyttet til enkeltvedtak for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og andre alvorlige kommunikasjons- og utviklingsforstyrrelser. Studier viser at metoder som bygger på ABA kan dokumentere god effekt hos barn med ASF. Psykologspesialist Sigmund Eldevik er tilknyttet STI i 20% stilling.

 

STI kan tilby kurs og forelesninger til barnehageansatte og nærpersoner. Kursene er gratis for barnehager som mottar veiledning fra STI, men kan også bestilles av andre. Alle spørsmål om kurs og forelesninger i regi av STI stilles til Astri Valmo.

Kjennetegn ved opplæringen

  • Basert på atferdsanalytiske prinsipper
  • Tidlig og intensiv
  • Individuelt tilpasset
  • Systematisk etablering av små målbare enheter
  • Fokus på variasjon i opplæringsform
  • Fokus på generalisering
  • Spesielt tilrettelagte opplæringsarenaer
  • Involvering av nærpersoner
  • Hyppig evaluering
  • Dokumentasjon
Drawing of a city