Veiledning til barnehager(2)

Lekende barnSTI gir tidligintervensjon basert på anvendt atferdsanalyse (ABA) til barnehager i Oslo kommune. Veiledningen og opplæringen er knyttet til enkeltvedtak for barn med autismespekterforstyrrelser (ASF) og andre alvorlige kommunikasjons- og utviklingsforstyrrelser. Studier viser at metoder som bygger på ABA kan dokumentere god effekt hos barn med ASF. Psykologspesialist Sigmund Eldevik er tilknyttet STI i 20% stilling.

STI kan tilby kurs og forelesninger til barnehageansatte og nærpersoner. Kursene er gratis for barnehager som mottar veiledning fra STI, men kan også bestilles av andre. Alle spørsmål om kurs og forelesninger i regi av STI stilles til Silje Nikolaisen.      


Kontakt oss

Besøksadresse: 4.etasje på Teglverket skole, Grenseveien 60, 0579 Oslo. 

Teglverket skole har ingen parkeringsplasser, men ligger rett ved Hasle T-bane stasjon. (Buss 21 eller T-banelinje 5) 

Postadresse: Oslo Kommune, Utdanningsetaten, Nordvoll skole, Postboks 6127 Etterstad, 0602 Oslo. 

Barnehager:

Silje
Koordinator og fagkonsulent: Silje Nikolaisen mobil: 414 74 944

Astri
Fagkonsulent:    Astrid Valmo   mobil: 911 31 094

Hanne
Fagkonsulent:    Hanne Skau    mobil:  901 63 503

Christine
Fagkonsulent:    Christine Lie   mobil: 901 63 891

Camilla
Fagkonsulent:    Camilla Frøshaug    mobil: 928 45 027

Annen spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn med ASD

Nordvoll skole kan også gi spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn med autisme som ikke ønsker opplæring med utgangspunkt i ABA.

Benytt samme søknadsskjema , men spesifiser at hjelpen som ønskes skal være fra Bente Oxholm. For spørsmål kontakt tlf 905 02 057 eller mail Bente Oxholm.

Bente Oxholm

Kjennetegn ved opplæringen

  • Basert på atferdsanalytiske prinsipper
  • Tidlig og intensiv
  • Individuelt tilpasset
  • Systematisk etablering av små målbare enheter
  • Fokus på variasjon i opplæringsform
  • Fokus på generalisering
  • Spesielt tilrettelagte opplæringsarenaer
  • Involvering av nærpersoner
  • Hyppig evaluering
  • Dokumentasjon