!
!

VIKTIG MELDING

fra Utdanningsetaten

Alle skolene er stengt pga. koronavirus

Du finner praktisk informasjon for foresatte og ansatte ved å klikke på dette banneret.

Kompetanseenhetene fortsetter veiledning i pågående enkeltsaker ut i fra retningslinjene som er gitt til skolene for tiden skolene er stengt.

 Utadrettet tjeneste ved Nordvoll skole og autismesenter kan nås hver dag mellom 09.00-15.30. Kontaktinfo til veiledere og fagkonsulenter finner du her.

STI og Kompetanseteamet vil bistå skolene felles i dette arbeidet.  Veilederne og fagkonsulentene vil være tilgjengelig for alle skoler. Det kan være:

  • Behov for faglig drøftingspartner
  • Organisatoriske og metodiske tilrettelegginger
  • Råd vedrørende hvordan en kan samtale /benytte samtaleverktøy med elevene i denne utfordrende situasjonen