Hovedseksjon

Driftstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Rektor er driftsstyrets sekretær.

Driftsstyremedlemmer:

Foresatt: Monica Hansen

Foresatt: Siamak Vafa

Politiker: Ivar Morken  (Ap) - driftsstyreleder

Politiker: Jens Torkild Davidsen (H)

Politiker: John Sørå (FrP)

1.vara: Rebekka Alne (R)

2.vara: Ivar Castberg (MDG)

3.vara: Shila Khayarollahzadeh (A)

Tilsatt: Marte Storvik. Vara: Christian Wike

Tilsatt: Jarle Forsnes. Vara: Magnus Rotbæk

 

Møteplan høst 2020

Tirsdag 22. september 1700 – 1900
Tirsdag 24. november 1700 – 1900
Tirsdag 12. januar 2021 1700-1900

Protokoll skoleåret 2020/21