Hovedseksjon

Driftstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak.

Driftsstyrets oppgaver er fastsatt i reglementet. Hovedoppgavene er:

  • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
  • å vedta strategisk plan for skolen
  • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
  • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
  • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Rektor er driftsstyrets sekretær.

Driftsstyremedlemmer:

Foresatt: Monica Hansen

Foresatt: Siamak Vafa

Politiker: Ivar Morken  (Ap) - driftsstyreleder

Politiker: Gunnar Kviebakk (H)

Politiker: John Sørå (FrP)

1.vara: Rebekka Alne (R)

2.vara: Ivar Castberg (MDG)

3.vara: Shila Khayarollahzadeh (A)

Tilsatt: Marte Storvik

Tilsatt: Jarle Forsnes