Hovedseksjon

WEBKURS

Gutt og jente, med skoleelementer

Nordvolls kompetanseteam – nå PPT Fagteam autisme – lagde våren 2020 webkurs for skoler som får 1. klassinger med ASD. Webkursene består av fire moduler som innholder kunnskap vi mener er viktig at  lærere og annet personell på skole og i AKS har i møte med elever med ASD. Modulene bør ses i nummerert rekkefølge. De varer 15–20 minutter og inneholder refleksjonsspørsmål og oppgaver vi anbefaler at dere gjør sammen i teamet rundt eleven/e. Kursene kan også være av nytte for lærere til elever med ASD lengre opp i trinn.

Modul 1 – ASD med vekt på forståelsesvansker     

Modul 2 – ASD og stress

Modul 3 – Tilrettelegging for elever med ASD

Modul 4 – Voksenatferd i møte med elever med ASD 

Haukåsen har laget et webkurs om Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

 

Autismerelaterte kurs

For påmeldings- og bestillingskurs; sjekk PPT's nettsider!