Individuell opplæringsplan (IOP)

Forskjellige skoleelementer

En IOP er en opplæringsplan, spesielt utarbeidet for den enkelte elev. En IOP skal inneholde hvilke kompetansemål/opplæringsmål eleven skal arbeide etter, i hvilket omfang eleven skal arbeide med oppsatte mål, og hvordan eleven skal arbeide for å nå disse.

En IOP fungerer som et dynamisk arbeidsverktøy for alle lærerne som er involvert i opplæringen av eleven, og justeres etterhvert som elevens mål, arbeidsmetode eller organisering endres. 

For alle elever ved Nordvoll skole, danner IOP utgangspunktet for opplæringen gjennom hele skoledagen.