Autisme

individuelle forskjeller

Autisme kjennetegnes ved:

  • kvalitative avvik i sosialt samspill
  • kvalitative avvik i verbal og nonverbal kommunikasjon
  • begrenset repertoar av aktiviteter og interesser


Konsekvenser av å ha autisme:

  • store forståelsesvansker


Autisme kan også medføre:

  • lærevansker
  • generaliseringsvansker
  • atferdsvansker