Autisme

individuelle forskjeller

Autisme kjennetegnes ved (ICD-11):

 • vedvarende vansker/avvik i sosial kommunikasjon og interaksjon
 • begrenset atferdsrepertoar som kjennetegnes av repetitiv atferd

Konsekvenser av å ha autisme:

 • en annerledes væremåte og  opplevelse av verden
 • store forståelsesvansker

Autisme kan også medføre:

 • annerledes bearbeiding av sanseinntrykk, hyper/hypo-sensitivitet, synestesi*
 • annerledes læringsstil
 • generaliseringsvansker  
 • atferdsvansker - som følge av punktene over, hvis ikke omgivelsene tilrettelegger for et autismevennlig miljø!

*evne til å oppfatte sanseinntrykk i flere sansekanaler

 Autismevennlig læringsmiljø innebærer:

 • visualisering, konkretisering og struktur
 • nøyaktig og bokstavelig korrekt informasjon og meningsfulle forklaringer
 • indviduell tilrettelegging, skjerming ved behov