Hovedseksjon

Autisme

Autismespekter

Autisme kjennetegnes ved (ICD-11):

 • vedvarende vansker/avvik i sosial kommunikasjon og interaksjon
 • begrenset atferdsrepertoar som kjennetegnes av repetitiv atferd

Mennesker med autisme er svært forskjellige. Autisme kan forekomme med eller uten utviklingshemming og med eller uten funksjonelle språkvansker. 

Konsekvenser av å ha autisme:

 • en annerledes væremåte og  opplevelse av verden
 • store forståelsesvansker

Autisme kan også medføre:

 • annerledes bearbeiding av sanseinntrykk, hyper/hypo-sensitivitet, synestesi*
 • annerledes læringsstil
 • generaliseringsvansker  
 • atferdsvansker - som følge av punktene over, hvis ikke omgivelsene tilrettelegger for et autismevennlig miljø!

*evne til å oppfatte sanseinntrykk i flere sansekanaler

 Autismevennlig læringsmiljø innebærer:

 • visualisering, konkretisering og struktur
 • nøyaktig og bokstavelig korrekt informasjon og meningsfulle forklaringer
 • indviduell tilrettelegging, skjerming etter behov

Et spektrum

 • Autismespekterdiagnoser kjennetegnes ved avvik innenfor de samme kjerneområder 
 • Autisme kan forekomme uavhengig av intellektuelt nivå
 • Symptomene utarter seg - og oppfattes - ulikt avhengig av personlighet og øvrig funksjonsnivå
 • Mennesker med autisme kan, som alle andre, ha tilleggslidelser og/eller særlige talenter

Anbefalt litteratur på norsk, dansk og svensk

Nordvoll skole og autismesenter sin heftesamling.

Tony Atwood: "Asperger syndrom. En håndbok for foreldre og fagfolk"

Trine Lise Bakken: "Utviklingshemning og hverdagsvansker. Faktorer som påvirker psykisk helse"             

Immanuel Brändemo: "Trollhare. Fra en bokstavvoksen transepersons ordskap" (selvbiografi)

Bo Hejlskov Elvèn, Hanne Veje & Henning Bejer: "Utviklingsforstyrrelser. Sårbarhet og tiltak.", "Problemskapende atferd ved utviklingsforstyrrelser".

Mandi Erlandsen: "Autismens små og store stjerner" (dansk)

Gunilla Gerland: "En riktig människa" (selvbiografi) og "Arbeta med autismspektrumtilstånd. Hantverket och den professionella rollen" (svensk)

Christoffer Gilberg: "Barn ungdom og voksne med Asperger syndrom. Normale, geniale, nerder?"

Tempel Grandin: "Jeg er autist" (selvbiografi). + Alle hennes bøker anbefales!

Louise Egeland Jensen: "Få dig dog et (godt) liv! - om stress og autisme" (selvbiografi) og "Når sirenen lyder - om sanserne og autisme"

Nils Kaland: "Autisme og Asperger syndrom"

Harald Martinsen m.fl.: "Barn og ungdommer med Asperger syndrom. Prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet"

Theo Peeters: "Autisme. Fra teoretisk forståelse til pedagogisk praksis."

Rudy Simone: "Aspergirls - styrke og handlekraft til kvinder og piger med Aspergers Syndrom og autisme"

Elisabet von Zeipel: "Asperger og stress. INTE BARA ANNA" (svensk)