Egenskaper ved elevene som utgangspunkt

Gutt og jente, skoleelementer

For å tilrettelegge opplæringen best mulig trenger vi kjennskap til elevenes individuelle egenskaper. I tillegg til informasjon fra utredning, formelle tester og egenprodusert kartleggingsverktøy (se hefte #5), har Nordvoll utarbeidet følgende sjekklister:

  • To sjekklister for kommunikasjon
  • Sjekklister for tilrettelegging
  • Sjekkliste for utfordrende atferd

Vi har dessuten sjekklister for kartlegging og sjekkliste for personalatferd, samt hjelpemidlet "funksjonsblomsten" (se hefte # 3) som støtte i avdekking av ulike funksjoner en uhensiktsmessig/utfordrende atferd kan ha.

Sjekklistene finner du i Nordvolls dokumentsamling