Hovedseksjon

Egenskaper ved elevene som utgangspunkt

Gutt og jente, skoleelementer

For å tilrettelegge opplæringen best mulig trenger vi kjennskap til elevenes individuelle egenskaper. I tillegg til informasjon fra utredning, formelle tester og egenprodusert kartleggingsverktøy (se hefte #5), har Nordvoll utarbeidet følgende sjekklister:

 • To sjekklister for kommunikasjon
 • Sjekklister for tilrettelegging
 • Sjekkliste for utfordrende atferd

Vi har dessuten sjekklister for kartlegging og sjekkliste for personalatferd, samt hjelpemidlet "funksjonsblomsten" (se hefte # 3) som støtte i avdekking av ulike funksjoner en uhensiktsmessig/utfordrende atferd kan ha.

Sjekklistene finner du i Nordvolls dokumentsamling

Kjennetegn ved autisme

Autisme er en genetisk betinget, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som varer livet ut.

Autisme kjennetegnes ved (ICD-11):

 • vedvarende vansker/avvik i sosial kommunikasjon og interaksjon
 • begrenset atferdsrepertoar som kjennetegnes av repetitiv atferd

Dette medfører en annerledes væremåte og opplevelse av verden, og store forståelsesvansker.

Opplæring basert på kunnskap om ASD

 • Visuell tilrettelegging 
 • Utgangspunkt i egenskaper ved eleven: styrker, interesser, preferanser, læringsstil og hjelpebehov
 • Individuelle hensyn: Tilstrekkelig skjerming vs hele miljøet som opplæringarena.
 • Oppdeling av opplæringsmål i små, oppnåelige delmål.
 • Tilstrekkelig hjelp for mestring, systematisk avtrapping av hjelpebetingelser i takt med elevens progresjon
 • Sosiale historier og visuelle forklaringer
 • Visuell støttede samtaler (tegneseriesamtaler, KAT-kasse, +/-skjema m.m.)