Hovedseksjon

Salg av plasser til bydel

Aktivitetsskole opphører etter 7. trinn. Nordvoll skole kan tilby bydelene kjøp av avlastningsplasser i Aktivitetsskolen under forutsetning av at eleven er hjemmeboende og at eleven ikke har atferd som gjør det nødvendig med bruk av tvang.

Salg av plasser til bydelene gjennomføres så langt skolen har kapasitet til dette og ut fra om eleven passer inn i eksisterende AKS grupper. Avlastningstilbud til elever fra 8. til 13. trinn følger det samme tilbud, ordning og organisering som Aktivitetsskolen ved Nordvoll. 

Søknad om avlastningstilbud skjer ved at de foresatte fremmer ønske om dette både til bydelen og skolen.

Skolen vil, dersom vi har mulighet for å tilby dette, søke bydelen om godkjenning av foresattes ønsker ved oversendelse av en kontrakt for kjøp av tjenesten.

Egenandeler ved dette tilbudet er et forhold mellom foresatte og bydelen.