Hovedseksjon

Tegn til tale på Nordvoll

Håndtegn

Nordvoll er en stor skole med elever fra hele Oslo. Elever som er tegnbrukere kan komme til skolen med ulikt tegnvokabular og mange kan ha private varianter av ett eller flere tegn. I tillegg har personalet ulike erfaringer og vaner mtp valg av tegn i kommunikasjon med elevene. Noen baser har etablert tegnspråkmiljø, mens andre baser har få eller ingen elever som er tegnspråkbrukere. Nordvoll har tradisjonelt brukt tegnordboka "Ordboken" av Sigrun Nygaard Moriggi m.fl. Tegnene vist i denne boka kan fravike fra den anvendelige tegnapplikasjonen fra StatpedVest "Tegnordboka".

Skoleåret 2017/18 innførte vi "Ukas tegn" på hele huset for å sikre et "førstevalg" ved bruk av tegn.  Imidlertid vil vi understreke at elever som bruker andre tegn eller har sin egen sjargong på tegnet alltid skal forstås. Personalet skal derimot alltid bekrefte tegnet på korrekt måte uavhengig av elevens sjargong.

Resultatet fra satsingen 2017/18 finnes i denne videoserien .