Om AKS på Nordvoll

Panorama nye utearealer

Aktivitetsskolen Nordvoll følger forskrift fastsatt av byråden for barn og utdanning. Aktivitetsskolen Nordvoll har samme satser for oppholdsbetaling som andre aktivitetsskoler i Oslo, som er fastsatt av Oslo Bystyre. Formålet med Aktivitetsskolen er å gi barn et trygt omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens undervisningstid og på heldagsåpent. 

Skolen har som mål å tilrettelegge for et selvstendig og meningsfylt liv. Aktivitetsskolen ønsker å videreføre de samme tanker og regler som skolen praktiserer til enhver tid. Vi legger stor vekt på trygghet og trivsel.

For å skape trygghet for elevene har vi organisert Aktivitetsskolen som en del av skolen og Aktivitetsskolen er i skolens lokaler. De ansatte som jobber på Aktivitetsskolen er de samme som jobber i skolen. Dette skaper fellesskap, gode rutiner, felles miljøregler og felles dagsrytme. Vi opplever at dette skaper en helhet i hverdagen for elever og personalet. Tilbudet i Aktivitetsskolen fremstår derfor som en heldagsskole.

Elevene på AKS går også sammen i skoletiden.