Prioriterte opplæringsområder

Gutt og jente, med skoleelementer
  • Kommunikasjon
  • Sosial kompetanse
  • Selvhjelpsferdigheter
  • Egenaktiviteter/fritidsaktiviteter (barne-og ungdomstrinn)
  • Arbeidsforberedende trening (ungdomstrinn og vg)
  • Andre mål som er viktige for elevens livskvalitet