Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Ledelsen kontaktes via sentralbordet: 23 14 26 60

Lene Simenstad
Lene Simenstad, fungerende rektor  


Heidi Lain Knudsen, fungerende ass.rektor


Janne Bull Karlsen, u.insp.      


Mikkel Klein Gulbrandsen, u.insp.

Kontor og drift

Sentralbord: 23 14 26 60 (07.00-15.30)

Postmottak: nordvoll@ude.oslo.kommune.no


Sigrun Skaug (kontor, bestilling av hefter m.m.)
Tlf. 48 09 29 56


Ann Christin Willoch (konsulent)
Tlf. 48 09 99 65

 

Kurt R. Øverli (vaktmester)
Tlf. 90 98 61 54

Ji Li (IKT konsulent)
Tlf. 90 84 35 18