Ledelse og administrasjon

Ledelsen

Ledelsen kontaktes via sentralbordet: 23 14 26 60

Inger Louise Sandsdalen
Inger Louise Sandsdalen, rektor

Lene Simenstad
Lene Simenstad, ass.rektor  


Janne Bull Karlsen, u.insp.      


Mikkel Klein Gulbrandsen, u.insp.

Kontor og drift

Sentralbord: 23 14 26 60 (07.00-15.30)

Postmottak: nordvoll@ude.oslo.kommune.no


Sigrun Skaug (kontor, bestilling av hefter m.m.)
Tlf. 48 09 29 56

Ghawsuddin Karim
Ghawsuddin Karim (økonomi-konsulent, vikar)
Tlf. 47 78 94 93


Ann Christin Willoch (økonomi-konsulent, i permissjon)
Tlf. 48 09 99 65

 

Kurt R. Øverli (vaktmester)
Tlf. 90 98 61 54


Ji Li (IKT-ansvarlig)
Tlf. 90 84 35 18
På Nordvoll: tirsdager, torsdager, og fredager om ettermiddagen.