Hovedseksjon

Påmelding og priser

Aktivitetsskolen blå logo

Påmelding skjer på inntaksmøtet til eleven på våren for påfølgende skoleår.

Opptak gjennom året er kun mulig dersom det er ledige plasser og dersom eleven går i eller kan flyttes over til en AKS base. Gjeldende priser.

Det er fritak fra oppholdsbetaling for elever i 5.-7. trinn (jf. Bystyresak 27/07)
Oppholdsbetalingen fastsettes av Oslo Bystyre. Fakturering gjøres av Utdanningsetaten.

Full plass ved aktivitetsskolen gir mulighet til å benytte Aktivitetsskolen alle dager.