Påmelding og priser

Påmelding skjer på inntaksmøtet til eleven på våren for påfølgende skoleår.

Opptak gjennom året er kun mulig dersom det er ledige plasser og dersom eleven går i eller kan flyttes over til en AKS base. Gjeldende priser.

Det er fritak fra oppholdsbetaling for elever i 5.-7. trinn (jf. Bystyresak 27/07)
Oppholdsbetalingen fastsettes av Oslo Bystyre. Fakturering gjøres av Utdanningsetaten.

Full plass ved aktivitetsskolen gir mulighet til å benytte Aktivitetsskolen alle dager.