Nordvoll skole

Nordvoll skole hovedinngang

Nordvoll skole er landets eneste spesialskole for elever med autisme – og en del av Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.

Skolen har plass til 60 elever i hele det 13-årige skoleløpet. Elevene er fordelt på 9 aldersblandede baser og aktivitetsskole.

Skolens kompetanseteam kurser og veileder internt på skolen og ut til alle skoler i Oslo som har elever med autismespekterdiagnoser. Kompetanseteamet kan også selge tjenester ut av Osloskolen.

Senter for tidlig intervensjon (STI) tilbyr ABA-veiledning til barnehagene.

Kronologisk om Nordvoll

  • 1991: Nordvoll skole offisielt åpnet, grunnskole, videregående og SFO. Totalt 24 elevplasser.
  • 1995:Etablerer Utadrettet tjeneste. Veiledning, kursing og publikasjon av faghefter og materiell.
  • 1997: Bygger ut og utvider med 12 elevplasser
  • 1997-2003: Bleikerfaret skole ved Bleiker behandlingshjem organiseres som satelittskole under Nordvoll.
  • 2003: Utvider med ytterligere 6 elevplasser
  • 2003: Senter for tidlig intervensjon (STI) organiseres inn under Nordvoll
  • 2005: utvides med 8 elevplasser (=50 elever)
  • 2015: Nordvoll bygges ut og utvides til totalt 60 elever.