Nordvoll skole

Nordvoll skole hovedinngang

Nordvoll skole er en bydekkende skole og landets eneste spesialskole for elever med autisme.

Skolen har plass til 66 elever med autismespekterdiagnoser i hele det 13-årige skoleløpet. Elevene er fordelt på 10 aldersblandede baser og aktivitetsskole.

 

Kronologisk om Nordvoll

  • 1991: Nordvoll skole offisielt åpnet, grunnskole, videregående og SFO. Totalt 24 elevplasser.
  • 1995:Etablerer Utadrettet tjeneste. Veiledning, kursing og publikasjon av faghefter og materiell.
  • 1997: Bygger ut og utvider med 12 elevplasser
  • 1997-2003: Bleikerfaret skole ved Bleiker behandlingshjem organiseres som satelittskole under Nordvoll.
  • 2003: Utvider med ytterligere 6 elevplasser
  • 2003: Senter for tidlig intervensjon (STI) organiseres inn under Nordvoll
  • 2005: utvides med 8 elevplasser (=50 elever)
  • 2015: Nordvoll bygges ut og utvides til totalt 60 elever.
  • 2020: Nordvoll bygges ut med to nye baser. Utadrettede tjenester (Kompetanseteamet og STI) flyttes ut av skolen og legges til PPT.