Nordvoll skole

Nordvoll skole hovedinngang

Nordvoll skole er landets eneste spesialskole for elever med autisme – og en del av Kompetanseenheten for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og kommunikasjonsvansker.

Skolen har plass til 60 elever i hele det 13-årige skoleløpet. Elevene er fordelt på 9 aldersblandede baser og aktivitetsskole.

Skolens kompetanseteam kurser og veileder internt på skolen og ut til alle skoler i Oslo som har elever med autismespekterdiagnoser. Kompetanseteamet kan også selge tjenester ut av Osloskolen.

Senter for tidlig intervensjon (STI) tilbyr ABA-veiledning til barnehagene og 1. - 4.trinn i skolen (STI skole).