Hovedseksjon

Nordvoll skole

Nordvoll skole hovedinngang

Nordvoll skole er en bydekkende skole og landets eneste spesialskole for elever med autisme.

Skolen har plass til 72 elever med autismespekterdiagnoser i hele det 13-årige skoleløpet. Elevene er fordelt på 11 aldersblandede baser. Skolen har i tillegg en aktivitetsskole med begrenset kapasitet. 

 

Kronologisk om Nordvoll

 • 1991: Nordvoll skole offisielt åpnet, grunnskole, videregående og SFO. Totalt 24 elevplasser.
 • 1994:Etablerer Utadrettet tjeneste. Veiledning, kursing og publikasjon av faghefter og materiell.
 • 1997: Bygger ut og utvider med 12 elevplasser
 • 1997-2003: Bleikerfaret skole ved Bleiker behandlingshjem organiseres som satelittskole under Nordvoll.
 • 2001: Nordvoll fyller 10 år!
 • 2003: Utvider med ytterligere 6 elevplasser
 • 2003: Senter for tidlig intervensjon (STI) organiseres inn under Nordvoll
 • 2005: utvides med 8 elevplasser. Totalt 50 elever. 
 • 2011: Nordvoll fyller 20 år!
 • 2015: Nordvoll bygges ut og utvides til totalt 60 elever.
 • 2020: Nordvoll utvides med en ny base, utvides til totalt 66 elever. Utadrettede tjenester (Kompetanseteamet og STI) flyttes ut av skolen og legges til PPT. 
 • 2021: Nordvoll skole fyller 30 år! Nordvoll utvides ytterligere. Totalt 72 elever.