Hovedseksjon

Bli vikar hos oss

AKS-figurer-blå

Miljørbeider

Arbeidsoppgaver

Deltagelse i undervisningen under veiledning av lærer eller annet fagpersonell
Arbeid i skolen og i aktivitetsskolen
Deltagelse i planlegging, organisering og gjennomføring av aktiviteter
Tilrettelegging av tiltak med sikte på å bedre elevenes funksjonsnivå
Tilsyn med elever og praktisk arbeid
Hjelpe elevene med å delta i sosiale aktiviteter i friminuttene
Være ledsager i drosje
Delta i svømmeopplæring

Kvalifikasjoner

Erfaring fra arbeid med mennesker med diagnose innenfor autismespekteret
Ønskelig med kompetanse i håndtering av utfordrende atferd
Ønskelig med fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfaget
Gode norskkunnskaper
Godkjent politiattest
Personlige egenskaper
Du er en person som har evnen til å vise omsorg
Du er lojal, stabil og fleksibel
Du har godt humør
Du må ha gode samarbeidsevner
Du må ha vilje og evne til å jobbe i et hektisk miljø
Arbeidet kan være både fysisk og psykisk utfordrende, og personlig egnethet tillegges derfor stor vekt

Vi tilbyr

Dyktige og hyggelige kollegaer
Interne kurs for ansatte
Godt fagmiljø
Skolen ligger i et rolig boligmiljø og har kort gangavstand til offentlig kommunikasjon
Lønn etter gjeldende avtaleverk