Hovedseksjon

Kontakt AKS

Skolens sentralbord (07.00-15.30): 23 14 26 60

 

Dersom det er noe praktiske spørsmål knyttet til tilbudet, kan aktivitetsleder kontaktes direkte. Hver AKS base har en aktivitetsleder. Aktivitetsleder har ansvar for å planlegge aktiviteter på basen og organisere arbeidet. Nordvoll har følgende fem aktivitetsledere som kan kontaktes ved å ringe til basene;