Kontakt AKS

ver AKS base har en aktivitetsleder. Aktivitetsleder har ansvar for å planlegge aktiviteter på basen og organisere arbeidet. Nordvoll har følgende fire aktivitetsledere som kan kontaktes ved å ringe til basene;

  • Base A –  Sebastian Gowens

        tlf: 23 14 26 72

  • Base B –  Thomas Jarnberg

        tlf: 23 14 26 74

  • Base C – Ole Peder Nordli

        tlf: 23 14 26 73

  • Base E -   Nadia Hosein      

        tlf:  23 14 26 75

  • Base G –  Ina Loennechen

        tlf: 23 14 26 77

  • Base I - Anders Stang Jensen

        tlf: 23 14 26 81

Sentralbordet (07.00-15.30):

23 14 26 60

Dersom det er noe praktiske spørsmål knyttet til tilbudet, kan aktivitetsleder kontaktes direkte.