Heldag på AKS

Glade skoleelever, illustrasjon

Aktivitetsskolen legger opp til varierte aktiviteter tilpasset den enkelte elev på hele dager.

Aktivitetene varierer mellom fysiske aktiviteter som turer og bading og opplevelsesaktiviteter som kino, museer m.m. Dersom eleven er påmeldt til hele dager, men ikke kommer må foresatte melde dette til sentralbordet innen kl. 9.00. Ved praktiske spørsmål knyttet til tilbudet, kontakt baseledere på AKS

AKS på Nordvoll skole er åpent alle dager i året,  unntatt dagene i juli måned,  alle helligdager (røde dager i kalenderen),  julaften (24.des) og nyttårsaften (31. des.).

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM HELDAGSÅPENT

Det elevene trenger å ha med seg til aktivitetsskolen under heldagsåpent er;

  • Matpakke og drikke
  • Lommepenger
  • Skiftetøy
  • Ledsagerbevis
  • TT-kort

Sentralbordnummer 23 14 26 60. 

AKS telefon 970 15 387

                                               

Drawing of a city