Hovedseksjon

Heldag på AKS

AKS-figurer-gul

Aktivitetsskolen legger opp til varierte aktiviteter tilpasset den enkelte elev på hele dager.

Aktivitetene varierer mellom fysiske aktiviteter som turer og bading og opplevelsesaktiviteter som kino, museer m.m. Dersom eleven er påmeldt til hele dager, men ikke kommer må foresatte melde dette til sentralbordet innen kl. 9.00. Ved praktiske spørsmål knyttet til tilbudet, kontakt baseledere på AKS

AKS på Nordvoll skole er åpent alle dager i året,  unntatt dagene i juli måned,  alle helligdager (røde dager i kalenderen),  julaften (24.des) og nyttårsaften (31. des.).

Transport til/fra AKS på hele dager

Det er foreldrenes ansvar å bestille taxi og ordne ledsager ved behov til og fra AKS under heldagsåpent. Det er viktig at det er ordnet avtale med bydel om TT-kort eller betalingsavtale før transporten bestilles. Husk TT-kort og penger til egenandelen. 

Ved utfylling av påmeldingsskjema for heldagsåpent, er det viktig å føre på hvilke transportavtaler som er gjort. Spesielt er det viktig at skolen får vite når eleven blir levert på morgenen og når eleven skal reise fra skolen. Dersom det er avtale med fast sjåfør / fast bil er det viktig at skolen får oversikt over drosjenummer / selskap.

PRAKTISKE OPPLYSNINGER OM HELDAGSÅPENT

Det elevene trenger å ha med seg til aktivitetsskolen under heldagsåpent er;

  • Matpakke og drikke
  • Lommepenger
  • Skiftetøy
  • Ledsagerbevis
  • TT-kort

Sentralbordnummer 23 14 26 60.