Hovedseksjon

Skoletransport

Nordvoll v/undervisningsinspektør Janne Bull Karlsen bestiller og koordinerer all transport av elever til og fra Nordvoll skole. Dette ordnes før skolestart. Skolen vurderer også eventuelle behov for ledsager.

Foresatte/bolig har ansvar for å bestille transport på hele dager på Aktivitetsskolen (AKS).

Sykdom/fravær meldes til skolen så tidlig som mulig. Skolen sørger for avbestilling av transport. 

Grunnskoleelever: Oslo taxisentral har ansvar for skoletransporten og legger opp kjøreruter med utgangspunkte i elevenes behov, adresse og hentetider etter avtale med foresatte/bolig.

Videregående elever: Foresatte må søke bydelen om hhv rødt eller hvitt TT-kort. Dette gjelder videregående elever og transport til og fra AKS på hele dager.

Rødt TT-kort: Skolen bestiller TT-turer gjennom Samres. Disse kjøres vanligvis av NorgesTaxi. Elevene kan få samkjøring med andre brukere som ikke går på Nordvoll. Ikke fast sjåfør

Hvitt TT-kort: Skolen bestiller TT-turer gjennom Oslo taxi. Mulighet for fast sjåfør.

Eleven må ha med seg TT-kort til skolen/AKS. Oppbevar dette fast i skolesekken!