Hovedseksjon

Prinsipper for tilrettelegging

Eksempel på dagsplan med arbeidsplaner

Generelle prinsipper for dags-og aktivitet/arbeidsplaner er å følge vår kulturs skriveretning. Det tilsier rekkefølge fra venstre mot høyre og/eller ovenfra og ned. Ved å gjennomføre dette prinsippet konsekvent, skaper vi i tillegg til god oversikt og forutsigbarhet også gode og overførbare arbeidsvaner. Vi benytter derfor også symboler elevene vil møte i andre miljøer med Alternativ og Supplerende Kommunikasjon (ASK), som piktogramsystemets fargekoder for ukedagene og innarbeidede symboler for VENTE (gul trekant), JA (grønn runding) og NEI (rød firkant med sort kryss i).

Valg av symbol/form forøvrig skal gjøres ut fra objektiv kartlegging av hva som er lettest begripelig og optimalt meningsbærende for den enkelte elev. Funksjon er overordnet form, - enkeltelevens visuelle tilrettelegging kan bestå av objekt, ulike symboler og/eller bilder (geometrisk symbol, foto, piktogram, PCS, WLS, ordbilde osv), tekst, tall osv ut fra hva som er mest meningsbærende for akkurat denne eleven i ulike aktuelle situasjoner, aktiviteter og oppgaver.