13-årig skoleløp

Nordvoll banner

Nordvoll skole har tilbud både til elever på 1.-10. trinn og til elever på videregående skoles område.

AUTISME

Autisme er en genetisk betinget, gjennomgripende utviklingsforstyrrelse som varer livet ut. Autisme kjennetegnes ved:

  • Kvalitative avvik i verbal og nonverbal kommunikasjon og i gjensidig sosialt samspill
  • Begrenset, stereotypt og repetitivt repertoar av interesser og atferd

Dette medfører forståelsesvansker.

Mer informasjon: Autismeforeningen i Norge

Drawing of a city