Strategisk plan

Nordvoll banner

I strategisk plan for 2018 har skolen fokus på å jobbe med innføring av ny IOP mal og kompetansehevning av lærere i vurderingsarbeidet. Det er videre fokusert på kompetansehevning i bruk av digitale verktøy i undervisningen for å fremme varierte undervisningsformer. Skolen jobber for å forebygge all krenkende atferd mot elever og mellom elever.

Skolen vil også i 2018 jobbe med å forbedre sine rutiner for nyansatte og jobbe videre med å redusere sykefraværet.

Her finner du Nordvolls strategiske plan 2018 i sin helhet.