Hovedseksjon

Samarbeid skole-hjem

Barn hopper paradis.

Utdanningsetaten har på oppdrag fra byråd for oppvekst og kunnskap utarbeidet en ny veileder for hjem–skolesamarbeidet. Den nye veilederen gjelder fra februar 2018 og erstatter tidligere Oslostandard for samarbeid hjem–skole. Veilederen kan lastes ned HER