Velkommen!

Framsiden av nybygget.

Velkommen til et nytt skoleår på Nordvoll skole!

Som ny rektor ser jeg frem til å bli kjent med elever, foresatte og ansatte i boliger.

Mvh Inger Louise Sandsdalen, rektor

Ny rektor