Velkommen til nytt skoleår!

Panorama nye utearealer
  • For nye elever er det gjort individuelle avtaler om tidspunkt for oppstart og lengde på første skoledag.
  • Transport er bestilt ut fra ønsker og behov. Dersom det er vesentlige endringer fra forrige skoleår blir foresatte kontaktet

Aktivitetsskolen har vært i drift siden 1.august med varierte aktiviteter tilpasset den enkelte elev.

Ledelsen og ansatte ser fram til nytt skoleår med lærerike skoledager for elevene.

 

VEL MØTT!