Hovedseksjon

Kroppsøving på base F

Basketball, ei jente skyter

Kroppsøvingstimene gir en fin arena for aktivitet i felleskap, selv om elevene jobber med ulike mål. Her trener de på å løpe, klatre, balansere og drive med ballspill, og de er med på å motivere og være rollemodeller for hverandre. I dette sosiale felleskapet får elevene muligheten til å mestre treningsoppgavene på sin måte, og til slutt hvile i felleskap med resten av gruppen. Elevene på base F liker å være aktive, og derfor er dette en perfekt aktivitet for denne fine gjengen.

Base F 1.jpg

Base F 2.jpg

Base F 3.jpg

Base F 4.jpg

Base F 6.jpg

Base F 7.jpg

Base F 8.jpg