Hovedseksjon

Musikkgym på base E

Stolleken

Alle elevene på base E er like glad i musikk, og variasjonen er stor. Derfor er musikkgym en fin aktivitet for våre elever. Der får de både øvelse på dans, sang og rytme samt at det er sosialt. Elevene på base E liker å være aktive derfor er dette en perfekt aktivitet da det er mye ulike bevegelser.

Base E 1.png

Base E 2.png

Stolleken

Base E 4.png

Hokus og pokus

Base E 5.png

Base E 6.png

Jeg er en liten spillemann

Base E 7.png

Danse

Base E 8.png

Base E 9.png

Hvile